Yhteystiedot

BoostOn Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
reijo.laatikainen(at)booston.fi

Y-tunnus: 2292649-6

     Focus-ryhmien käyttö

ladybug_2.jpgFocus-ryhmien käyttö on erityisen perusteltua, kun tarvitaan syvätietoa mistä tahansa markkinointi- tai myyntihaasteesta. Kyselyillä ja tilastoilla saadaan selville faktatietoa. Focus-ryhmien avulla voidaan kartoittaa lisäksi käytännön ja teorian eroja sekä mielikuviin rakentuvia vaikuttimia.  

Menetelmällä voidaan kartoittaa myös asenteita ja arvoja. Focus-ryhmät ovat monissa tilanteissa tehokkaampi menetelmä kuin syvähaastattelut.  

Focus-ryhmien validiteetti on korkea, koska samaa asiaa voi kysyä useasta eri näkökulmasta. Siten toimeksiantajan polttavat kysymykset saavat todennäköisesti perusteellisen vastauksen. Lisäksi Focus-ryhmää voidaan vielä täydentää jälkikäteen lähetettävällä kyselyllä, jos tulosten analysointi vaiheessa ilmenee uusia mielenkiintoisia kysymyksiä.

 

Esimerkkejä Focus-ryhmien käyttötilanteista:

Miten ja miksi kirjatieto ja käytännön hoitovalinnat eroavat toisistaan
Uuden tuotteen lanseeraamiseen liittyvät erikoiskysymykset
Materiaalin testaus
Muutos toimi- tai terapia-alueen kilpailutilanteessa tai säätelyssä
Asiakaspalvelun kehittäminen 

    Pyydä tarjous tai esittely