Yhteystiedot

BoostOn Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
reijo.laatikainen(at)booston.fi

Y-tunnus: 2292649-6

knowledge_pic_4373852.jpgSyvähaastattelut

 

Syvähaastattelut ovat tehokas tapa kartoittaa markkinoiden tilannetta ja tarpeita, kun ryhmähaastattelut (esim. Focus-ryhmät) eivät toimi. Syvähaastattelussa pystytään kartoittamaan arkaluontoisiakin asioita, ja ne ovat osallistujaa kohden tehokkaita ajankäytön kannalta. Tarvittava aika osallistujaa kohden on usein noin yksi tunti. Ne toimivat hyvin vaikeasti tavoitettavissa kohderyhmissä.

 

Syvähaastattelut tapahtuvat tutkijan ja haastateltavan kesken, ja tilanteista jää pois näin ollen ryhmän mukanaan tuoma rikkaus. Havainnoijaa ei syvähaastatteluissa ole paikalla. 

BoostOn Oy suosittelee tekniikaksi ns. convergent interviewing -tekniikkaa, joskin muutkin menetelmät ovat mahdollisia. Syvähaastatteluihin kannattaa usein liittää jälkikäteiskysely, jolla voidaan kvantifioida ja varmentaa päätuloksia.