Yhteystiedot

BoostOn Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
reijo.laatikainen(at)booston.fi

Y-tunnus: 2292649-6

Tehokas asiantuntijaryhmä -koulutus

meeting_is_off_to_a_late_start_1009656.jpgTämä koulutus on tarkoitettu yritysten sisäiseen käyttöön. Erilaiset ryhmätilanteet, kuten "advisory boardit", työryhmäkokoukset sekä asiantuntijapaneelit ovat merkittäviä investointeja. Jotta kaikki osapuolet hyötyvät niistä täysimääräisesti kannattaa niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen panostaa. BoostOn on kehittänyt mallin, joka varmistaa riittävän ja tehokkaan valmistelutyön, aktiivisen kokousosallistumisen ja selkeät kokousraportit. 

Useat menetelmät ovat samansukuisia tekniikoille, joita käytetään Focus-ryhmäkeskusteluissa. Koulutuksessa opiskeltavat menetelmät sopivat kaikenlaisten ryhmien vetämiseen, kun tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen osallistuminen, avoin interaktio ja sitouminen. Opiskeltavat raportointimenetelmät varmistavat myös, että tulokset voidaan tehokkaasti esitellä muille yrityksen henkilöille ja sidosryhmille. 

Tämä koulutus on 2-osainen ja sen kesto on 6-12 tuntia riippuen osallistujien kokemuksesta ja tarpeista.  

Koulutuksen pääsisällöt:

Ensimmäinen koulutuspäivä

Ryhmähaastattelun käyttö asiantuntijaryhmissä

Osallistumisen, avoimuuden ja syvätiedon edellytykset sekä varmistuskeinot 

Ryhmien vetämisen käytännöntyövaiheet ja metarakenteet 

Stimuloivat raportointi- ja kysymystekniikat

Oman esimerkkikokouksen käsikirjoittaminen uudelle formaatille

 

Toinen koulutuspäivät

Oman esimerkin läpikäynti

Henkilökohtaisia harjoituksia: Ryhmähaastattelun demo

Tehokas raportointi oman esimerkin pohjalta

Koulutuksesta käytäntöön. Henkilökohtainen suunnitelma ryhmän fasilitointimenetelmien soveltamisesta käytäntöön.

Itseopiskelumahdollisuudet ja henkilökohtainen kehittyminen